Po długich oczekiwaniach ukazała się książka "Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków". Jeden z rozdziałów tej publikacji poświęcony jest działaniom naszego Stowarzyszenia.