Człowiek Drabinka. Podstawi ją każdemu w potrzebie, a sam sobie dokłada ciągle następne szczeble.

Wychował się w Kołomącie tuż obok Czaplinka, tam też samodzielnie zbudował boisko do gry w kosza. Uczył się w Czaplinku. Studiował w Szczecinie, Rydze i Warszawie. Aktywnie wspierał Miód Drahimski w stawianiu pierwszych kroków. Animował powstanie jednej z pierwszych w Polsce spółdzielni socjalnych w Prostkach.

Współorganizował wiele spływów kajakowych Drawą wraz z Salosem z Czaplinka. Sam przewiosłował 10 z nich. Podróżnik. Urzędnik mianowany. Z zacięciem do wiejskości, obecnie wraz z żoną i córeczką mieszka i pracuje w Warszawie.