Rodem z Lubelszczyzny. Naszą gminę wybrała przed kilku laty na miejsce do życia. Tu wyremontowała stare siedlisko dając przykład rozbudowy doskonale harmonizującej z otoczeniem. Architekt. Orędownik szacunku dla Natury. Wierny opiekun zabłąkanych zwierząt i okaleczanych przez ludzi drzew. Mentor i nauczyciel.