Karta Drahimska 1 poprawione-1000

Karta Drahimska 2 poprawione-1000

Każdy ma prawo do pięknego krajobrazu, życia w zdrowym środowisku i harmonijnym otoczeniu.

 • Każde miejsce opowiada swoją historię.
 • Twoim miejscem jest dom, osada, miasto i środowisko naturalne.
 • Twój dom tworzy także otoczenie dla innych; niech będzie ono harmonijne, piękne i niech istnieje w zgodzie z przyrodą.
 • Odkrywaj na nowo miejsca gdzie będziesz miał odwagę żyć w zgodzie z własną tożsamością, bawić się i marzyć.
 • Odważnie korzystaj z tradycji rodzinnej i regionalnej.
 • Rozwijaj wrażliwość na przestrzeń i ucz się odczytywania jej znaczeń.
 • Masz prawo korzystać z możliwości, jakie stwarzają urzędy, szkoły, ośrodki kultury i inne instytucje publiczne powołane do zaspakajania twoich potrzeb.
 • Masz prawo do współuczestnictwa w inicjatywach obywatelskich zmierzających do tworzenia lepszych przepisów dotyczących twojego otoczenia.

Czaplinek, 31 sierpnia 2011 roku

 

W końcu lata 2001 roku, w cieniu ruin Zamku Drahim, świadomi urody i historii ziemi go otaczającej uczestnicy warsztatów „Potyczki z architekturą” opracowali KARTĘ DRAHIMSKĄ, jako wyraz możliwości działania i takiego kształtowania środowiska, by było ono piękne, przyjazne i sprzyjało działaniom twórczym każdego mieszkańca wsi, miasta, siedliska, osiedla ZIEMI.

KARTĘ DRAHIMSKĄ opracowali i sygnowali:

 • Marzanna Groblewska – Izba Muzealna w Czaplinku
 • Zofia Bisiak – historyk sztuki, Centrum Animacji Kultury, Warszawa
 • Dr inż. arch. Radosław Barek – Politechnika Poznańska, Poznań
 • Alina Karolewicz – nauczycielka, Gimnazjum w Czaplinku
 • Piotr Kozłowski – architekt, Regionalne Centrum Informacji w Czaplinku
 • Dr Artur Kostarczyk – architekt, Prezes Stowarzyszenia „Bursztynowe Wybrzeże”, Gdańsk
 • Dr Wacław Idziak – Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Dr Aleksander Nocuń – Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa
 • Dariusz Śmiechowski – architekt, Warszawa-Milanówek
 • Itta Karpowicz-Starek – architekt wnętrz, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa
 • Lila Wyszkowska – nauczycielka, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Supraśl
 • Xenia Starzyńska – studentka, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Marzena Paraniak – studentka, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – kulturoznawca, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jan Sabiniarz – architekt, Chojnice
 • Piotr Bogdanowicz – artysta plastyk, pedagog, Gdańsk
 • Józef Szkandera – animator kultury, Olsztyn
 • Piotr Brzeski – architekt, Płock

 

Pobierz Kartę Drahimską w formacie pdf.