Zarząd:

Prezes Zarządu: Marzanna Groblewska

Wiceprezes Zarządu: Agata Jedlińska

Skarbnik: Małgorzata Oleszczuk