Podczas Dni Czaplinka gościliśmy w siedzibie naszego Stowarzyszenia grupę z Niemieckich miast partnerskich. Uczestniczyli Oni w warsztatach wytwarzania papieru czerpanego. Oto foto relacja.

a-800       b-800

i-800  j  e-800   k-800

r       s