Zapraszamy Państwa na kursy patchworku, I i II stopnia. Organizujemy je w miarę napływania zgłoszeń, kilka razy do roku. Zajęcia trwają pięć dni w maksymalnie sześcioosobowych grupach. Program obejmuje 40 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy korzystają z pracowni wyposażonej w maszyny, narzędzia, potrzebne materiały oraz bogatą biblioteczkę tematyczną.