W pracowni przy ul. Studziennej 2 w Czaplinku, organizowane będą zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je dyplomowany instruktor. Odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne. Uczestnicy przy użyciu gliny, trzciny, drewna i innych materiałów naturalnych rozwijać będą swoje zdolności artystyczne.

Jest to oferta zajęć dla dzieci i młodzieży skierowana do organizatorów ich wypoczynku oraz nauczycieli okolicznych szkół. Dotyczy ona naszego produktu regionalnego, jakim jest Miód Drahimski oraz jego historii. Zawiera treści związane z życiem pszczół i tajemnicami zawodu pszczelarza.

Dawno, dawno temu do Czaplinka przybyła wędrowna grupa rzemieślników. Całą tę bandę trzymał twardą ręką snycerz Edward, zwany „dębowa dłoń”.